O firmie

 

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym w dniu 08 września 2006.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.864.900 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) złotych i w całości został wniesiony przez Gminę Miasto Dębica.

ADM Sp. z o.o. została powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie bieżącego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie
i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Dębica.

Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi:

► zarządzanie nieruchomościami w tym przede wszystkim nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

► wykonywanie i nadzorowanie prac remontowych lokali będących w zasobach Miasta Gminy Dębica

► podejmowanie inicjatyw i działań inwestycyjnych ( budowanie nowych lokali )

 

Stawka czynszowa

Stawka opłat za mieszkanie określana jest na podstawie oceny punktowej lokalu i wynosi obecnie 0,1550 zł/m²/m-c.

 

Mocne strony:

► wyspecjalizowana kadra zarządzająca nieruchomościami

► wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu

► rozpoznawalna marka firmy

► podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez aport nieruchomości, co zwiększa możliwości inwestycyjne

 

CELE

  1. Zwiększenie zasobów, którymi zarządza Spółka poprzez nadbudowę, budowę nowych budynków, przejmowanie budynków od innych zarządów.
  2. Remonty istniejących budynków będących w zarządzie Spółki.
  3. Poszerzenie działalności Spółki o świadczenie nowych usług (np. prace porządkowe na terenach osiedli)
  4. Zmiana organizacji pracy pracowników.
  5. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (w ramach rewitalizacji zdegruntowanych obszarów miejskich, pozyskiwanie środków dla wspólnot w ramach termomodernizacji czy też ulgi remontowej.
  6. Windykacja należności.