2017.05.12. Zapytanie o cenę. Remont chodnika i elewacji szczytowej zachodniej budynku Robotnicza 8 w Dębicy
2017.05.12. Zapytanie o cenę. Remont kominów - budynek Rzeszowska 20 w Dębicy.
2017.05.17 Zapytanie o cenę - Wykonanie uszczelnienia rynien i dachu budynku Batorego 10 w Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania: GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 6 WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W DĘBICY.
2017.08.25. Zapytanie o cenę. Remont przebudowa pieców kaflowych.
2017.09.12 Zapytanie o cenę. Montaż nawiewników w lokalach będących własnością Gminy Miasta Dębica..

Przejdź do strony: