2017.09.12. Zapytanie o cenę. Wymiana okien i drzwi w lokalach będących własnością Gminy Miasta Dębica.
Wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich i rocznych, zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. Dębicy.
ADM Sp. z o.o. w Dębicy ogłasza przetarg w formie rozeznania cenowego na remont elewacji i pomieszczeń Zakładu Pogrzebowego w budynku Rzeszowska 27 w Dębicy.

Przejdź do strony: