2017.09.12. Zapytanie o cenę. Wymiana okien i drzwi w lokalach będących własnością Gminy Miasta Dębica.
Wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich i rocznych, zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. Dębicy.

Przejdź do strony: