Galeria
Informacja.

            

                 INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) w Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. w Dębicy jest dniem wolnym od pracy (w zamian za Święto 01 stycznia 2022 przypadające w sobotę).

W razie awarii proszę dzwonić pod numery:

tel. 502 267 422 – awarie wod-kan, gaz, c.o.

tel. 667 788 758 – awarie elektryczne

             Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                      

Informujemy, że została rozpoczęta procedura przeniesienia rachunków do innego banku.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest: Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy ul. Raczyńskich 7.

  2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Paluch Tel. 14 681 47 20, e-mail: lpaluch@adm.debica.pl., adres do korespondencji: ul. Raczyńskich 7, 39-200 Dębica.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy najmu, umowy zarządzania nieruchomościami.

  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, bankom, wykonawcom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. zleceniobiorcom.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu, umowy zarządzania nieruchomościami lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy najmu, umowy zarządzania nieruchomościami.

  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy najmu, umowy zarządzania nieruchomościami. Podanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi właścicieli i najemców mieszkań komunalnych – bez podania danych osobowych obsługa najemców mieszkań komunalnych i właścicieli nie jest możliwa.

Głęboka modernizacja energetyczna budynków 6 wspólnot mieszkaniowych w Dębicy.

OFERTA

Godziny urzędowania ADM Sp. z o.o.

Poniedziałek 7.00 – 15.00

Wtorek 7.00 – 15.00

Środa 7.00 – 17.00

Czwartek 7.00 – 15.00

Piątek 7.00 – 15.00 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 i 31 grudnia 2019r. pracownicy Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. w Dębicy będą przyjmować strony w godzinach 

od 7.00 do 13.00.

W razie awarii proszę dzownić pod numery:

tel. 502 267 422 - awarie wod-kan, gaz, co.

tel. 533 304 216 - awarie elektryczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Powiadomienia SMS

ADM Sp. z o.o. ZARZĄDZANIE

OGŁOSZENIE

W związku z zamontowanymi w lokalach mieszkalnych oknami z PCV o dużej szczelności, Administracja informuje:

- celu skutecznego i prawidłowego wentylowania pomieszczeń mieszkalnych należy stosować rozszczelnienia okien lub okresowe ich uchylanie (wietrzenie);

- niezastosowanie się do w/w zaleceń skutkuje doprowadzeniem zbyt małej ilości powietrza świeżego i znacznym osłabieniem wentylacji grawitacyjnej oraz pracy piecyków gazowych w lokalu mieszkalnym;

- w skrajnych przypadkach może dojść do zagrzybienia (zniszczenia lokalu) lub cofania spalin z przewodów spalinowych do pomieszczeń.

Zalecenia kominiarskie

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI I UŻYTKOWANIA

URZĄDZEŃ KOMINOWYCH W MIESZKANIACH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ADM Sp. z o. o. w Dębicy w porozumieniu z kominiarzem Marek Wyszyński podaje do wiadomości i bezwzględnego stosowania.

Pomieszczenia kuchni, łazienki i ubikacji powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną wywiewną osłoniętą ściągalną kratką wentylacyjną o wymiarach 14 cm x 21 cm, bez żaluzji i siatki, usytuowaną max. 15 cm od sufitu. Stosowanie indywidualnych wentylatorków mechanicznych, okapów kuchennych z wymuszonym ciągiem w systemie wentylacji grawitacyjnej jest niedopuszczalny.

Otwory okienne i drzwiowe w mieszkaniach nie mogą być nadmiernie uszczelnione, aby zapewnić dostęp powietrza z zewnątrz koniecznego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych i wentylacji grawitacyjnej. W nowej szczelnej stolarce zaleca się stosowanie nawiewników okiennych o przepustowości 25m3/h w ilości nie mniej niż 3 szt. na mieszkanie.

Pomieszczenie łazienki, w której użytkowany jest piecyk gazowy powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 8m3. W niektórych budynkach warunki te są spełnione poprzez zastosowanie, zgodnie z projektem budowlanym tzw. otworu kontaktowego o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm w ściance działowej między łazienką a ubikacją. Wtedy również otwór wentylacji grawitacyjnej jest jeden – wspólny dla obu pomieszczeń. Ponadto drzwi do łazienki, ubikacji, kuchni powinny mieć otwory nawiewne w dolnej części o łącznej powierzchni 220 cm2 dla dopływu powietrza z zewnątrz.

Niedopuszczalna jest zabudowa uniemożliwiająca dostęp do sprawdzenia prawidłowości podłączeń i działania urządzeń kominowych. Wykuwanie dodatkowych otworów kominowych, zamurowywanie istniejących oraz przepinanie połączeń do innych przewodów bez uzgodnienia z ADM Sp. z o.o. w Dębicy jest zabronione.

Uwaga

W związku z koniecznością likwidacji kasy własnej od dnia 01-12-2008 ADM Spółka z o.o. zaprzestaje przyjmować wpłaty za mieszkanie w swojej siedzibie w Dębicy przy ul. Raczyńskich 7. BEZPŁATNIE wpłat można dokonywać ( po uprzednim wypełnieniu blankietu w książeczce mieszkaniowej ) w:

Podkarpackim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Dębicy ul. Rynek 5 ( "BUDYNEK ROLNIK") lub w jego punktach tj.:

- Kasa Urzędu Skarbowego w Dębicy ul. Kolejowa 21

- Kasa Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy ul. Cmentarna 20

- Filia w Dębicy, ul. Piłsudskiego 20 (obok sklepu "Jubilatka")

- Punkt Obsługi Klienta, ul. Parkowa 28