RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest: Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy ul. Raczyńskich 7.

  2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Paluch Tel. 14 681 47 20, e-mail: lpaluch@adm.debica.pl., adres do korespondencji: ul. Raczyńskich 7, 39-200 Dębica.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy najmu, umowy zarządzania nieruchomościami.

  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, bankom, wykonawcom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. zleceniobiorcom.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu, umowy zarządzania nieruchomościami lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy najmu, umowy zarządzania nieruchomościami.

  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy najmu, umowy zarządzania nieruchomościami. Podanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi właścicieli i najemców mieszkań komunalnych – bez podania danych osobowych obsługa najemców mieszkań komunalnych i właścicieli nie jest możliwa.