Zalecenia kominiarskie

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI I UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ KOMINOWYCH W MIESZKANIACH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ADM Sp. z o. o. w Dębicy w porozumieniu z kominiarzem Marek Wyszyński podaje do wiadomości i bezwzględnego stosowania.

Pomieszczenia kuchni, łazienki i ubikacji powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną wywiewną osłoniętą ściągalną kratką wentylacyjną o wymiarach 14 cm x 21 cm, bez żaluzji i siatki, usytuowaną max. 15 cm od sufitu. Stosowanie indywidualnych wentylatorków mechanicznych, okapów kuchennych z wymuszonym ciągiem w systemie wentylacji grawitacyjnej jest niedopuszczalny.

Otwory okienne i drzwiowe w mieszkaniach nie mogą być nadmiernie uszczelnione, aby zapewnić dostęp powietrza z zewnątrz koniecznego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych i wentylacji grawitacyjnej. W nowej szczelnej stolarce zaleca się stosowanie nawiewników okiennych o przepustowości 25m3/h w ilości nie mniej niż 3 szt. na mieszkanie.

Pomieszczenie łazienki, w której użytkowany jest piecyk gazowy powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 8m3. W niektórych budynkach warunki te są spełnione poprzez zastosowanie, zgodnie z projektem budowlanym tzw. otworu kontaktowego o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm w ściance działowej między łazienką a ubikacją. Wtedy również otwór wentylacji grawitacyjnej jest jeden – wspólny dla obu pomieszczeń. Ponadto drzwi do łazienki, ubikacji, kuchni powinny mieć otwory nawiewne w dolnej części o łącznej powierzchni 220 cmdla dopływu powietrza z zewnątrz.

Niedopuszczalna jest zabudowa uniemożliwiająca dostęp do sprawdzenia prawidłowości podłączeń i działania urządzeń kominowych. Wykuwanie dodatkowych otworów kominowych, zamurowywanie istniejących oraz przepinanie połączeń do innych przewodów bez uzgodnienia z ADM Sp. z o.o. w Dębicy jest zabronione.