Zakładamy Wspólnoty Mieszkaniowe w zasobach deweloperskich

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi w wyniku procesu deweloperskiego.

Z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu obowiązkiem właścicieli jest zwołanie zebrania właścicieli i wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd przy pomocy administratora nieruchomości powinien niezwłocznie zarejestrować wspólnotę mieszkaniową (NIP, REGON) oraz w formie protokołu zdawczo – odbiorczego  odebrać dokumentację techniczną od dewelopera. Zaleca się również podjęcie przez właścicieli uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego m.in. w celu zabezpieczenia środków finansowych na np. ubezpieczenie, przeglądy wymagane prawem, utrzymanie czystości nieruchomości wspólnej oraz na poczet przyszłych remontów (zaliczka na tzw. fundusz remontowy).  Warto pamiętać, że nie utworzenie wspólnoty mieszkaniowej nie zwalnia właścicieli z prawnej i finansowej odpowiedzialności za nieruchomość np. z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez majątek stanowiący część wspólną nieruchomości. Dlatego też warto formalnie utworzyć wspólnotę mieszkaniową.

 

Deweloper w umowie o ustanowieniu odrębnej własności (sprzedaży) pierwszego lokalu może powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Wówczas osoba ta zobowiązana jest zarządzać wspólnotą mieszkaniową zgodnie z ustawą o własności lokali oraz uchwałami właścicieli, w tym uchwałą określającą wynagrodzenie zarządcy.

 

Naszym klientom udzielamy bezpłatnego wsparcia podczas zakładania wspólnoty mieszkaniowej w zasobach deweloperskich wraz z przygotowanie koniecznych dokumentów. Na spotkaniu z właścicielami przedstawiamy kalkulację wysokości opłat za lokale we wspólnocie mieszkaniowej. Po podjęciu uchwały o utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy kompleksową obsługą wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą.

 

Wycena naszych usług:

W przypadku zainteresowania otrzymaniem oferty wraz z szczegółowym zakresem działania prosimy o kontakt: sekretariat@adm.debica.pl lub 14 681 47 20.