Oferta zarządzania

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi oraz szeroki pakiet usług dodatkowych. Działamy w Dębicy i  okolicy.

W ramach umowy zapewniamy:

  • Obsługę finansowo-księgową: Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, prowadzenie rozliczeń z właścicielami i kontrahentami, windykacja należności.
  • Obsługę prawno-organizacyjną: Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty, opracowywanie projektów uchwał i pism, aktualizacja danych rejestrowych, przechowywanie powierzonej dokumentacji.
  • Obsługę administracyjną: Zlecanie przeglądów i niezbędnych napraw, prowadzenie książki obiektu budowlanego, wykonywanie odczytów liczników i rozliczanie mediów, składanie deklaracji śmieciowej, wydawanie zaświadczeń.
  • Obsługa techniczną: opracowywanie planów remontów, poszukiwanie i wybór wykonawców w porozumieniu z zarządem wspólnoty, występowanie do wydziału budownictwa ze zgłoszeniem prac budowlanych lub wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, zawieranie umów na roboty budowlane.

Wycena naszych usług:

W przypadku zainteresowania otrzymaniem oferty wraz z szczegółowym zakresem działania prosimy o kontakt: sekretariat@adm.debica.pl lub 14 681 47 20.